Logo Logo

Christus is Koning Kerk
Protestantse Gemeente Slikkerveer

09-augustus-2021
maandag
09:30PCOB bestuursvergadering
Christus Is Koning kerk
22-augustus-2021
zondag
00:00inleverdatum kopij Samen
24-augustus-2021
dinsdag
19:30Samen redaktievergadering
Christus Is Koning kerk
26-augustus-2021
donderdag
00:00Pastorale raadsvergadering
31-augustus-2021
dinsdag
19:30Diaconale vergadering
Christus Is Koning kerk