Logo Logo

Christus is Koning Kerk
Protestantse Gemeente Slikkerveer

17-december-2017
zondag
15:30Kinderkerstfeest
Christus Is Koning kerk
19-december-2017
dinsdag
19:30Kerkenraadsvergadering
Christus Is Koning kerk
31-december-2017
zondag
00:00Inleveren kopij Samen
Redactie
03-januari-2018
woensdag
19:30Redactievergadering
Christus Is Koning kerk
08-januari-2018
maandag
14:00Contactmiddag ouderen
Christus Is Koning kerk
09-januari-2018
dinsdag
13:30Vergadering Werkgroep Bijzondere diensten
Noordstraat 5b
09-januari-2018
dinsdag
14:00Ontmoetingskring
Christus Is Koning kerk
09-januari-2018
dinsdag
19:30Moderamenvergadering
Christus Is Koning kerk
11-januari-2018
donderdag
19:00Club "De Rommelpot"
Christus Is Koning kerk