Logo Logo

Christus is Koning Kerk
Protestantse Gemeente Slikkerveer

19-oktober-2021
dinsdag
14:00Ontmoetingskring
Christus Is Koning kerk
24-oktober-2021
zondag
00:00inleverdatum kopij Samen
25-oktober-2021
maandag
09:30PCOB bestuursvergadering
Christus Is Koning kerk
26-oktober-2021
dinsdag
19:30Samen redaktievergadering
Christus Is Koning kerk
27-oktober-2021
woensdag
14:00PCOB
Christus Is Koning kerk
28-oktober-2021
donderdag
19:30Pastorale Raad
Christus Is Koning kerk
28-oktober-2021
donderdag
20:00Infoavond over veiligheid
Christus Is Koning kerk
31-oktober-2021
zondag
11:00Jeugdkerk
Christus Is Koning kerk
03-november-2021
woensdag
19:30Dankdag
Christus Is Koning kerk
03-november-2021
woensdag
21:00Moderamenvergadering
Christus Is Koning kerk