Logo Logo

Christus is Koning Kerk
Protestantse Gemeente Slikkerveer

11-december-2018
dinsdag
15:00Kerstviering ouderen
Christus Is Koning kerk
11-december-2018
dinsdag
19:30Beroepingscommissie
Christus Is Koning kerk
12-december-2018
woensdag
14:00PCOB
Christus Is Koning kerk
13-december-2018
donderdag
17:30Jeugdalpha leiderschapscursus
13-december-2018
donderdag
19:00Club "De Rommelpot"
Christus Is Koning kerk
16-december-2018
zondag
15:30KINDERKERSTFEEST
Christus Is Koning kerk
19-december-2018
woensdag
19:30Moderamenvergadering
Christus Is Koning kerk
20-december-2018
donderdag
17:30Jeugdalpha leiderschapscursus
30-december-2018
zondag
00:00Inleveren kopij Samen
Redactie
02-januari-2019
woensdag
19:30Redactievergadering
Christus Is Koning kerk
06-januari-2019
zondag
19:45JOVO
Christus Is Koning kerk
08-januari-2019
dinsdag
14:00Contactmiddag ouderen
Christus Is Koning kerk
08-januari-2019
dinsdag
14:00Ontmoetingskring
Christus Is Koning kerk
08-januari-2019
dinsdag
19:30Moderamenvergadering
Christus Is Koning kerk
10-januari-2019
donderdag
19:00Club "De Rommelpot"
Christus Is Koning kerk
15-januari-2019
dinsdag
19:30Kerkenraadsvergadering
Christus Is Koning kerk