Logo Logo

Christus is Koning Kerk
Protestantse Gemeente Slikkerveer

 

In de veertigdagentijd heeft u er al het een en ander van gehoord: de zeven werken van barmhartigheid. Deze reeks van zeven goede werken wordt ontleend aan Mattheus 25 waar Jezus gelovigen oordeelt naar wat ze aan goeds hebben gedaan en naar waar ze nalatig in geweest zijn. Heel precies gezegd: In Mattheus 25 staan er zes genoemd, maar in de loop van de kerkgeschiedenis is er de deugd van ‘de doden begraven’ bij gekomen.

Het Interkerkelijk Diakonaal Beraad Ridderkerk wees erop dat er een mooi boekje is verschenen waarin die zeven werken van barmhartigheid uitgewerkt zijn. Het is een boekje ter overdenking van wat praktisch geloven is, maar het inspireert met voorbeelden ook tot daden.

In de dankdiensten die er waren op zondag 6 juni citeerde ik uit dat boekje een lied van Rene van Loenen:

 

Wie voedt vijfduizend monden

met zaden van het veld

of kruimels voor de honden

en veel te weinig geld?

 

Een jongen loopt te venten

met broden en een vis

van al die rijen mensen

weet niemand wie hij is

 

Alleen de mensenvisser

herkent hem zo te zien

gelooft, beaamt: hij is er!

God heeft erin voorzien

 

Vijfduizend monden voeden

- keer tien keer tien keer zien -

is delen van het goede

waar God in heeft voorzien.

 

Brood en vis: beiden symbolen die voor Jezus gebruikt worden. Van Hem kunnen we delen, met woorden, gebaren, belangstelling, goede daden. Als een jongen, meisje, vrouw of man die loopt te leuren met wat brood en met wat vis…. Moeilijker is het niet.

Ds. Gerard van de Wetering

 

(n.a.v. ZEVEN wegen van barmhartigheid, de naïviteit van het doen, uitgeverij De Roos, Culemborg)