Logo Logo

Christus is Koning Kerk
Protestantse Gemeente Slikkerveer

 

Het Pinksterfeest ligt nog niet ver achter ons. Wat ooit met de torenbouw van Babel mensen uit elkaar joeg nl. dat ieder een eigen taal kreeg, wordt met Pinksteren bij elkaar gebracht: iedereen hoorde in zijn eigen taal over de goede daden van God.

In het ouderlingenblad stond een prachtig stukje over een predikant op Terschelling die beschrijft hoe ook op haar eiland Oekraïense vluchtelingen kwamen. ‘We spreken elkaars taal niet, maar we begrijpen elkaar’. De taal van nood en de taal van de liefde die verstaan we zonder dat we taal nodig hebben.

Is het ook niet iets universeels? Dat we merken aan een medemens dat zij of hij in de put zit, hoe haar of zijn gezicht verdrietig is, of hoe iemand straalt van geluk, dankbaar is of aangeeft iets nodig te hebben? Met handen en voeten kom je vaak een heel eind.

Als gelovige mensen spreek je ook niet altijd elkaars taal. Zing je niet altijd elkaars taal. Ik hoorde van een collega hoe zij voorging in een huwelijksdienst. Zij was verantwoordelijk voor gebed, zegen en preek. De liederen werden verzorgd door een band. En die waren allemaal in het Engels…. Dat is niet de taal waarin ieder zich even gemakkelijk uit. Maar handen vouwen, knielen, zegenen en bidden, dat verstonden de mensen we wel.

Het is goed om te zoeken hoe we elkaar kunnen verstaan, ook al spreken we niet altijd ‘dezelfde woorden’ of ‘ de bekende woorden’, of ‘ de gewenste woorden’. De Geest doorbreekt de grenzen, ook die van (geloofs-)taal, die door mensen zijn gemaakt.

En ja, de Geest laat ook (sommige) mensen een taal spreken die ze zichzelf niet hebben aangeleerd. Een taal voor persoonlijk gebed of een enkele keer ook in een samenkomst. Ook dat bestaat en is een gave van Gods Geest. Vroeger werd dat meestal ‘tongentaal’ genoemd. De nieuwe bijbelvertaling spreekt van ‘klanktaal’. Een taal diep van binnenuit gedreven door de Geest. Daar mag je om vragen, zoals je ook mag vragen aan de Heer om duidelijk te maken wat de gaven zijn van de Geest in jouw leven.

Ik hoop binnenkort eens over die gaven te spreken.

 

Ds. Gerard van de Wetering