Logo Logo

Christus is Koning Kerk
Protestantse Gemeente Slikkerveer

 

Jezus sterft naakt aan het kruis. Dat was een ‘plaatje’ dat nog nooit tot me was doorgedrongen. Ik was gewend aan alle crucifixen en afbeeldingen van de kruisiging waarbij Jezus een lendendoek draagt. Maar het staat er toch echt: Ze dobbelden onder het kruis om Zijn ondergoed/onderkleed.

Naaktheid heeft in de bijbel allereerst te maken met de schepping. De mensen werden naakt geschapen…. en het was goed. Pas als er de breuk is tussen mens en God, als de mens zondigt, komt de schaamte voor naaktheid in de wereld. Schuld en schaamte…

In het eerste deel van de bijbel staat dat je de kleding van een weduwe niet in onderpand moet nemen…. je moet haar niet in haar ondergoed over straat laten gaan. Haar in haar armoede niet nog verder ‘uitkleden’. Als een man zijn jas als onderpand bij de bank van lening heeft afgestaan moet je als bank die jas tegen de avond weer ter beschikking stellen. De nachten in Israël waren/zijn ijzig koud. Een jas als deken is dan van levensbelang.

Jezus is naakt als Hij gekruisigd wordt. Ook onze gevoelens over naaktheid maken dat we van Hem willen wegkijken. Dit is té confronterend. Seksualiteit, naaktheid heeft iets heel kwetsbaars in zich. En als je iemand diep, diep wilt kwetsen dan kwets je hem waar hij kwetsbaar is. Zo ook bij mensen die gekruisigd werden. Kruisigen was een enorme vernedering, maar dan ook nog eens naakt…

Het gevolg van de zonde: de schaamte van de naaktheid,  de ellende van de arme die zijn jas moest verpanden bij de bank van lening, de kwetsbaarheid van het seksuele, en het beschadigde van het seksuele, de schaamte en de schande, gebrokenheid, de kwetsbaarheid en de gruwelijke pijn, Jezus draagt het. Voor de wereld, de mensheid, voor jou en mij…

En Hij bekleedt ons met gerechtigheid…. We mogen ons kleden met Hem….

Vergeving, bevrijding, verlossing, herstel en genezing komen met Hem mee als we op Hem vertrouwen. Hij kleedt ons met Zichzelf.

En roept ons op anderen niet in de kou te laten staan. De naakten te kleden, want Hij was naakt….. en dat gaat verder dan wat kleren afstaan. Het is een roep om recht te doen aan wie ‘uitgekleed, gekwetst, gebroken’ worden of zijn….

Teksten om te lezen: Johannes 19: 23-25, Jesaja 53: 3-10 en Mattheus 25: 36. Paulus heeft het later in zijn brieven over ‘je oude mens afleggen en de nieuwe mens aantrekken’. Daar gebruikt hij ook termen die met uitdoen en aandoen van kleding te maken hebben: Efeziërs 4: 21-24.

 

De kerkenraad wenst u een goede “Goede Week” en een gezegend Paasfeest.

Ds. Gerard van de Wetering