Logo Logo

Christus is Koning Kerk
Protestantse Gemeente Slikkerveer

 

Ik reed achter een jongeman op het fietspad. Hij fietste zo langzaam dat hij bijna omviel. Ik wilde nog een grapje maken, maar heb dat gelukkig niet gedaan. Want toen ik hem voorbij reed, zag ik een getekend gezicht met een openhangende mond. Zo te zien een jongen met een verstandelijke beperking. Wie weet hoeveel moeite hij had moeten doen om te leren fietsen.

Ook Jezus werd door veel mensen heel anders gezien dan Hij werkelijk was. Dat begon al bij Zijn geboorte. Herodus dacht dat Hij een aardse koning was die hem van zijn troon zou stoten. Maar dat was nooit het plan. De Schriftgeleerden zagen Hem als een zondaar of lasteraar. Hij genas  immers mensen op de sabbat en beweerde dat Hij de zoon van God was. Maar daartoe had Hij alle recht. De mensen zagen Hem als een profeet of een soort “wonderdokter”. En er zullen mensen geweest zijn die Hem zagen als iemand die hen zou bevrijden van de Romeinen, als een overwinnaar.  Toch niet vaak als de Zoon van God. Ze zagen Hem niet als de lijdende knecht. Petrus wilde niet dat Hij zou sterven, ook al had Hij daarover met hen gesproken. Petrus wilde voor Hem vechten.

Maar Jezus stierf toch en daarmee bracht Hij de discipelen in rouw en vertwijfeling. Maar toen kwam de derde dag. De vrouwen die Hem ook altijd volgden, wilden Hem verzorgen maar vonden Hem niet. Een engel kondigde het aan: De Heer is opgestaan, Hij leeft!

Ook wij hebben dat gevierd. We mogen dat iedere zondag, zelfs iedere dag vieren. De Heer is opgestaan. Hij stierf maar stond weer op. Hij was toch een overwinnaar zoals we met Pasen zongen. Hij overwon het graf, de dood. Dat deed Hij voor hen toen, voor ons nu, voor mij.

Hem zij de glorie.

 

De weg die Jezus ging, alleen

Zo vastberaden naar het scheen

Maar toch, ook doodsangst kende Hij

Daarin was Hij echt mens als wij.

 

Maar Jezus hield vol tot aan het eind

Onze redding hield Hem overeind

En nu de Heer is opgestaan

Mogen wij met Hem verdergaan

 

Onze weg is soms vol kronkelpaden

Zo onverwacht met verdriet beladen

Wat fijn als je dan samen gaat

Met Iemand die je steunt en bijstaat.

 

En aan het einde gloort er licht

Het is een prachtig vergezicht

Een hemelhuis met plaats genoeg

Het is daarvoor dat Hij alles droeg.

 

Hannie Punt