Logo Logo

Christus is Koning Kerk
Protestantse Gemeente Slikkerveer


Al jarenlang doe ik ’s morgens vroeg een opruimwandeling in de buurt. Ik passeer dan onder andere het bushokje Randweg- Benedenrijweg. Vaak gebruikt door jongelieden, nachtelijke consumenten van alles wat de fastfoodindustrie meent aan ons geluk en vooral aan hun eigen kassa te moeten bijdragen -en waarvan wethouder Japenga hoopt dat wij de rommel daarvan zullen opruimen, want de vervuiler betaalt. Alleen zijn de Japenga-spelonken nog niet overal voorhanden - maar prullenbakken nog steeds wel. We mogen in elk geval wel gratis ons vuil naar de stort brengen- al zijn reis- en verblijfskosten voor eigen rekening.

Deze zaterdagnacht hebben twee jongelieden inderdaad uitzonderlijk hun best gedaan, het bushokje is herschapen in een fastfoodverpakkingsvullisfiliaal.

Dan komt er iemand aangewandeld. Een al wat oudere heer. Gedistingeerd, zelfbewust, dwingende donkere ogen onder borstelige wenkbrauwen;  hij oogt als een man van gezag. Hij nadert het fastfoodvullisfiliaal.  Hij aanschouwt twee doorgezakte mayonaisemakkers: losveterig, ongewassen, afzakbroekig,  onderuit hangend temidden van een fors assortiment fastfoodverpakkingen. Hij aanschouwt een frietsaus-glijbaan, op de wind schuivende eierdozen, papieren tasjes in staat van ontbinding, meerdere rondtollende bierblikjes en  een terzijde geparkeerde 40%fles. Hij oogt eerst verbaasd, daarna vertoornd. Tenslotte verplaatst zijn blik zich naar rechts. Daar ontwaart hij een afvalbak, vlak naast het bushokje.  Zijn ogen gaan wijd open:

-ZEG JONGEMAN ! klinkt het uit zijn mond. ZOU JE DAT NIET EENS OPRAPEN?  - met weids gebaar naar een paar vierkante meter fastfoodverpakkingen-   EN DIE ROMMEL – gebiedende wijsvinger naar de prullenbak– IN DEZE AFVALBAK DEPONEREN?!

Maar de  makkers leveren een bijpassend antwoord, ja, een vullis-antwoord: -KRIJG DE KANKER, OUWE LUL ! RAAP HET ZELF OP!   Mijn oren vallen van mijn hoofd.

Wat nu volgt is verrassend. -Kanker heb ik al ! zegt hij. Maar dan richt hij zich op. Zijn ogen fonkelen. Hij verheft zijn stem: Maar jullie! Jullie zijn nu zowat zestien. IK weet wat er met  jullie gaat gebeuren nog vóór je dertig bent!  Ik kan in de toekomst kijken! Ik heb profetische gaven! Hoor wat ik profeteer! Jullie gaan je binnenkort niet lekker voelen! Je gaat naar de dokter! Maar die kan jou niet meer helpen! Je wordt zieker en zieker…….! Hij laat even een dreigende stilte vallen…..En dan buldert hij : JULLIE WORDEN NIET OUD!!!  En hij herhaalt : JULLIE WORDEN NIET OUD !!!!

Steekt  een vuist omhoog en draait zich om. De jongens blijven achter. Tekstloos.

 

S.C.RIBENT.

Ik heb een profeet  gehoord! Hij deed mij denken aan Elisa,  die profeet uit het Oude Testament, die door een paar kinderen werd uitgescholden; die kinderen die daarna door berinnen werden verscheurd…..(2 Koningen 2). Maar meer nog deed hij denken aan Jona, al zag ik voorshands geen zak en as…. De vraag rijst: Wie heeft deze knullen (niet goed) (op)gevoed? Wat moet je daarmee aan? Straffen?  Heropvoeden? Jeugdzorg inschakelen? En moeten wij die Bijbelverhalen letterlijk nemen?  Er is een interessant boekje over dit soort lastige Bijbelverhalen, getiteld “VREEMD EN BIZAR” door Piet Schelling, uitgave Boekencentrum.  Aanbevolen.