Logo Logo

Christus is Koning Kerk
Protestantse Gemeente Slikkerveer

CHRISTUS IS KONING KERK

Kerkgebouw

 

Christus is Koning Kerk
Juliana van Stolbergstraat 44
2983 HK Ridderkerk
tel. 0180-414227

Predikant:

Ds. G.R.P. van de Wetering, Willemstraat 253a, 2983 ET Ridderkerk, tel.0180-701220 / 06-23147433 e-mail: grpvandewetering@solcon.nl

 

 

 

 

 

 

Scriba: Wendy Jansen-Onderdelinden,
Graaf Janstraat 13, 2983 HC Ridderkerk
Tel. 0180-464223.
E-mail: scriba@pgslikkerveer.nl

Pastorale berichten: Melden bij de predikant of bij mw. L. Nugteren Hollandsestraat 11. Tel. 0180-419859

Kerkelijk bureau: J.Hilberts, Erasmuspark 123, 2984 GL Ridderkerk tel. 0180-432088

Kerkrentmeesters: Secr. W.L.v.d.Linden
Ravelstraat 70 2983 BN Ridderkerk. Tel. 0180-416350. E-mail: wlvdlinden@hetnet.nl

Info zaalruimte: B. de Vroed, Gr. Lodewijkstraat 21, 2983HH Ridderkerk. Tel. 0180-414712.
E-mail: basdevroed@gmail.com

Jeugdouderling : Annette Lodder
Email jeugdwerk@pgslikkerveer.nl

  

Collectemunten:  U kunt deze bestellen bij: J. Lodder, Gr. Lodewijkstraat 13,
2983 HH Ridderkerk .Tel. 0180-425535.
E-mail: joke.lodder40@outlook.com
en C. den Boef, Willemstraat 39F,
2983 EN Ridderkerk. Tel. 0180-414853.
E-mail: corenmarja@kpnmail.nl

Vaste Vrijwillige bijdragen en/of giften kunt u overmaken op:
ABN-AMRO: NL17ABNA0478725809 of op
RABO bank: NL16RABO0355474794
t.n.v. Protestantse Gemeente te Slikkerveer -Ridderkerk.

Diaconie: secr. D. Lodder - van Driel
email: diaconie@pgslikkerveer.nl
RABO bank: NL76 RABO0385473001 of
ING: NL79INGB0000401148

  

Coördinator Autodienst: J. Punt-Tanis Zwaluw 128 2986 BJ Ridderkerk. Tel. 0180-432035 en Mw. A. Reijmerink Tel. 0180-419477.

Kerkblad 'Samen': Kopij inleveren bij R.J. Eijsberg, Clara Wichmanstraat 66 2984 XG Ridderkerk of H.P. van den Berge, Windmolen 70 2986 TK Ridderkerk en per e-mail naar: redaktiesamen@gmail.com

Verspreiding Samen Coördinatie: L.Buist, Nassaustraat 78, tel. 0180-419872 en W.G. van Aken, Bourgondischelaan 3, tel. 0180-414647

Website:
Website beheer. Berichten kunt u sturen naar Joost Meerkerk, tel. 06-53319418. E-mail: webbeheer@pgslikkerveer.nl

Webmaster/Onderhoud: M. Gelok, tel. 0180-415746. E-mail: m.gelok@wxs.nl

Webdesign: L. Stolk, E-mail: lisastolk92@hotmail.com