Logo Logo

Christus is Koning Kerk
Protestantse Gemeente Slikkerveer

 

CHRISTUS IS KONING KERK

Kerkgebouw

 

Christus is Koning Kerk
Juliana van Stolbergstraat 44
2983 HK Ridderkerk
tel. 0180-414227

Predikant:

Ds. Gerard van de Wetering,

Willemstraat 253a, 2983 ET Ridderkerk,

tel. 06-23147433 

e-mail: grpvandewetering@solcon.nl

 

 

 

 

 

 

 

Scriba: Hannie Punt-Tanis,
scriba@pgslikkerveer.nl                                              

Pastorale berichten: Melden bij de predikant of bij mw. Leni Nugteren Hollandsestraat, 0180-419859

 

Pastorale ouderlingen: 

 wijk 1: Nel Lodder-Kloppenburg, nel.lodder@hetnet.nl, 06-10344366

wijk 2: Lenie Bruins-Mol, leniebruinsmol@gmail.com, 06-29443862

wijk 3: Corine Boverhof-Ruinaard, caboverhof@gmail.com, 06-23449766

wijk 4: Marja den Boef,       corenmarja@kpnmail.nl, 06-48930243

wijk 5: Peter van Leeuwen, petervanleeuwen48@gmail.com, 06-15630556

wijk 6: Piet Stolk,                    pstolk54@hotmail.com, 06-45606050

 

In het rode "informatieboekje Christus Is Koning Kerk" kunt u uw naam met bijbehorend wijknummer vinden

 

 

 

 

  

 

Jeugdwerk : Janita Molenaar, Leen Nugteren    jeugdwerk@pgslikkerveer.nl

 

Diaconie: Lia van den Berge (secretaris),  diaconie@pgslikkerveer.nl                                RABO: NL76RABO0385473001 of
ING: NL79INGB0000401148

 

Diakenen:

wijk 1+4: Wouter Lodder,              wn.lodder@gmail.com, 06-23965302

wijk 2+6: René van Beekom-Rhemrev, renee.vanbeekom-rhemrev@regenboogso.nl,      06-38589600

wijk 3: Frans van Esveld,          fvesveld@gmail.com, 06-54348298

wijk 5: Dirk-Jan Breugem,          dj.breugem@gmail.com, 06-36074941

 

In het rode "informatieboekje Christus Is Koning Kerk" kunt u uw naam met bijbehorend wijknummer vinden

  

 

Kerkrentmeesters: 

Cor de Jong (secretaris)   krm@pgslikkerveer.nl  Klaasjan Lodder (penningmeester) penningmeester@pgslikkerveer.nl     

Info zaalruimte: Bas de Vroed, Gr. Lodewijkstraat, Ridderkerk, 0180-414712, basdevroed@gmail.com

 

Vaste Vrijwillige bijdragen en/of giften kunt u overmaken op:
ABN-AMRO: NL17ABNA0478725809 of  
RABO: NL16RABO0355474794
t.n.v. Protestantse Gemeente te Slikkerveer -Ridderkerk

 

Coördinator Autodienst: Hannie Punt, 0180-432035 en Alice Reijmerink, 0180-419477.

 

Kerkblad 'Samen': Kopij inleveren naar: redaktiesamen@gmail.com