Logo Logo

Christus is Koning Kerk
Protestantse Gemeente Slikkerveer

 

CHRISTUS IS KONING KERK

Kerkgebouw

 

Christus is Koning Kerk
Juliana van Stolbergstraat 44
2983 HK Ridderkerk
tel. 0180-414227

Predikant:

Ds. Gerard van de Wetering,

Willemstraat 253a, 2983 ET Ridderkerk,

tel. 06-23147433 

e-mail: grpvandewetering@solcon.nl

 

 

 

 

 

 

 

Scriba: Hannie Punt-Tanis,
scriba@pgslikkerveer.nl                                              

Pastorale berichten: Melden bij de predikant of bij mw. Leni Nugteren Hollandsestraat, 0180-419859

 

Pastorale ouderlingen: 

 

 

 

 

 

  

 

Jeugdwerk : Janita Molenaar, Leen Nugteren    jeugdwerk@pgslikkerveer.nl

 

Diaconie:

Arianne Ripmeester (voorzitter)                         Marja den Hartog (penningmeester)               Christa Mientjes (secretaris)

diaconie@pgslikkerveer.nl                                 NL76RABO0385473001        NL79INGB0000401148

Diakenen:

wijk 1+4: Mieke van der Ree,        mvdree1981@gmail.com, 06-12629988

wijk 2+6: Ada den Boef,                ada.den.boef@ziggo.nl, 06-17036223

wijk 3+5: Marcel Huizer,            marcelh0305@gmail.com, 06-54268650

 

In het  "informatieboekje Christus Is Koning Kerk" kunt u uw naam met bijbehorend wijknummer vinden

 

  

 

Kerkrentmeesters: 

Dirk-Jan Breugem (voorzitter)                                 voorzitterkrm@pgslikkerveer.nl                              Cor de Jong (secretaris)                         krm@pgslikkerveer.nl                                  Klaasjan Lodder (penningmeester)   penningmeester@pgslikkerveer.nl    

 

Info zaalruimte: Ruben van Beekom, planner@pgslikkerveer.nl

 

Vaste Vrijwillige bijdragen en/of giften kunt u overmaken op:
NL17ABNA0478725809   
NL16RABO0355474794
t.n.v. Protestantse Gemeente te Slikkerveer -Ridderkerk

 

Coördinator Autodienst: Hannie Punt, 0180-432035 en Alice Reijmerink, 0180-419477.

 

Kerkblad 'Samen': Kopij inleveren naar: redaktiesamen@gmail.com