Logo Logo

Christus is Koning Kerk
Protestantse Gemeente Slikkerveer

16-december-2018
zondag
09:30Dhr. T. Spek, Sliedrecht
3e advent
Christus Is Koning kerk
16-december-2018
zondag
15:30KINDERKERSTFEEST
Christus Is Koning kerk
23-december-2018
zondag
09:30Ds. G. Olde uit Smilde
4e advent
Christus Is Koning kerk
24-december-2018
maandag
22:00Dhr. W.T. v.d. Bogerd, Ridderkerk
KERSTNACHTDIENST
m.m.v. The Messengers
Christus Is Koning kerk
25-december-2018
dinsdag
10:00Mw. Ds. L. Breedveld, Zwijndrecht
1e Kerstdag
Christus Is Koning kerk
30-december-2018
zondag
09:30Ds. W.P. Ferguson uit Zwolle
Christus Is Koning kerk
31-december-2018
maandag
19:30m.m.v. diverse gemeenteleden
Oudejaarsdag
Christus Is Koning kerk
06-januari-2019
zondag
09:30Mw. Ds. L. Breedveld, Zwijndrecht
Christus Is Koning kerk