Logo Logo

Christus is Koning Kerk
Protestantse Gemeente Slikkerveer

Privacyprotocol kerkdiensten op internet van de Christus is Koning Kerk.


De Christus is Koning Kerk zendt de kerkdiensten live uit met geluid en beeld via het platform kerkdienstgemist.nl. In de kerkzaal hangen twee (beweegbare) camera's waarmee de dienst wordt opgenomen en uitgezonden.

  1. De uitzendingen van de kerkdiensten van Protestantse Gemeente Slikkerveer via internet bevatten beeld en geluid. Beelden geven in de regel een beeld van de predikant via de vaste camera en van de gebeurtenissen tijdens de dienst op het liturgisch centrum via de beweegbare camera.
  2. Uitzendingen zijn voor iedereen één jaar beschikbaar via kerkdienstgemist.nl.
  3. In het gebouw van de Christus is Koning Kerk en op de website wordt aan bezoekers duidelijk gemaakt, dat de kerkdiensten worden opgenomen en vertoond via internet.
  4. Bezoekers worden niet in close-up opgenomen, maar alleen via een totaalbeeld.
    Uitzonderingen kunnen zijn uitzendingen van uitvaartplechtigheden, huwelijksceremonies, doopdiensten en van koren en musici. Maar ook bij het afscheid van de kindernevendienst en andere voorkomende bijzondere diensten.
  5. Bezoekers die zeker willen zijn dat ze niet in beeld komen kunnen achterin de kerkzaal plaatsnemen.
  6. Aan personen, die genoemd worden tijdens de afkondigingen en voorbeden wordt zoveel mogelijk vooraf om toestemming gevraagd en gemeld dat de diensten worden uitgezonden.
  7. Gastpredikanten worden van tevoren ingelicht dat de kerkdienst live met beeld en geluid via het platform kerkdienstgemist.nl wordt uitgezonden.
  8. Een exemplaar van deze regeling is opgehangen in de Christus is Koning Kerk envgepubliceerd op de website: www.pgslikkerveer.nl


Dit privacyprotocol is opgesteld door de Christus is Koning Kerk te Slikkerveer