Logo Logo

Christus is Koning Kerk
Protestantse Gemeente Slikkerveer

Deze weken wordt bij u de enveloppe voor de aktie Kerkbalans weer opgehaald.

Doet u ook mee om alles "gewoon" draaiende te houden?