Logo Logo

Christus is Koning Kerk
Protestantse Gemeente Slikkerveer

 

Beste broers en zusters in Jezus Christus,

De groeten van…. de groeten aan…. bij Romeinen 16: 1-16

In elke kerkdienst deed de afgelopen weken iemand de groeten en vertelde even hoe het met haar of hem ging. Zo hebben we de verbondenheid gevoeld en beleefd. We werden gezien door elkaar.

In de bijbel worden aan het eind van verschillende brieven ook mensen gegroet. Ze ontvangen persoonlijk een zegenwens, een opdracht, een bedankje, een aanmoediging. Mensen worden gezien en ontvangen wat ze nodig hebben. Het mooie is dat uit die lijsten met groeten blijkt dat de apostel Paulus heel veel tot stand kon brengen en dat hij daarbij gesteund werd door onmisbare mensen. En daar lopen de namen van vrouwen en mannen dwars door elkaar. Febe is een diaken in een kerk. En zij is mensen tot steun geweest en ook Paulus tot steun geweest. Prisca en Aquila worden genoemd (Prisca als vrouw wordt altijd het eerst genoemd op diverse plaatsen). Ze leiden samen een gemeente bij hen aan huis. Paulus brengt ook groeten en bemoedigingen over aan mensen die we helemaal niet kennen uit andere bijbelverhalen: Ampliatus, Urbanus, Tryfena en Tryfosa, Patrobas, Nereus, Julia… Ook brengt hij groeten over aan een Noord Afrikaanse man: Rufus, zoon van Simon van Cyrene.

Iedereen doet ertoe voor de Heer. Bekend, onbekend, op de voorgrond of op de achtergrond, vrouwen en mannen. Sommigen met naam en toenaam, anderen onder de verzamelnaam ‘heiligen’ of ‘broeders en zusters’. Samen gemeente van de Heer in Rome. Iedereen is nodig, iedereen ‘gezien’. De afgelopen periode van de coronacrisis hebben we moeten roeien met de ‘te korte riemen die we hadden’. En er stonden mensen op met creativiteit, voor techniek, muziek, kindernevendienst-filmpjes, met administratieve gaven, schrijven van protocollen, bezorgen van weekbrieven, veranderen van de website, bellen van mensen, doen van praktische klussen en klusjes,…. Te veel namen om op te noemen. Bekende namen, minder bekende namen. Iedereen doet ertoe. We zijn iedereen buitengewoon dankbaar die, op voorgrond of achtergrond, ons als kerk en als leden van de kerk door de crisis heen hielp en helpt. Dankbaar voor een ieder die binnen haar of zijn vermogen het goede gedaan en gedeeld heeft. Dank aan de Heer voor alle prachtige mensen, dank aan elkaar voor wat zij of hij gedaan heeft. Dank voor alle gebeden! Moge de Heer jullie zegenen!

Ds. Gerard van de Wetering

 

We zijn een eindje op pad….

Zondag 5 juli de eerste dienst met meer dan 30 mensen. Ruim zeventig mensen hebben zich opgegeven. Dat betekent dat er nog plekken vrij zijn in de kerk. U bent van harte welkom! Neem ook anderen mee… Geeft u zich op bij Wim van den Bogerd? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of even bellen. Als u verhinderd bent wilt u dan ook afbellen?

We kijken ernaar uit elkaar te ontmoeten na zo lange tijd. De condities waar onder zullen nog onwennig zijn, maar het is ook bemoedigend dat we elkaar weer zien, samen bidden, samen vieren. De zang voor zondag is opgenomen door Mirjam en Ruben.

Collecteren zal gebeuren aan de uitgang in een glazen schaal. U kunt ook met uw mobieltje ‘geven’. Er ligt een chip in de schaal en zo kunt u contactloos met uw mobieltje met de Givt app geven.

 

We stoppen met….

In de corona-periode hebben we op woensdag de kerk opengehouden. U kon binnenkomen voor een moment van gebed, een praatje of het aansteken van een kaarsje. De belangstelling is de afgelopen weken zo teruggelopen dat we ermee gaan stoppen. Bovendien kunnen we ook weer samenkomen op zondagmorgen. Mocht u niet in de kerkdiensten durven te komen, maar toch eens even in de kerk willen zijn om te bidden, of om even stil te zitten, belt u dan onze predikant. Hij zal er dan voor zorgen dat u/jij in de kerk kunt.

Volgende week schrijven we voorlopig onze laatste weekbrief. Na de vakantie komt er weer een reguliere zondagsbrief afgewisseld met SAMEN.

 

Muziekprogramma

Vanaf juli verzorgen Elseline Stolk en Linda Nugteren 1x in de twee weken het muziekprogramma.

Op 9 juli, 23 juli en 6 augustus, u kunt het programma volgen via ‘kerkdienst gemist’ op onze website www.pgslikkerveer.nl.

Heeft u een lied, gezang of psalm dat u graag wilt laten horen of een persoonlijke groet voor iemand, dan kunt u dat doorgeven aan Linda Nugteren, via app/telefoon 06-42494725 of mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Vanuit de diaconie en de kerkrentmeesters

Uw gulle giften blijven van harte aanbevolen om ook de komende tijd het goede werk voort te kunnen zetten. Diaconie: NL76RABO0385473001 o.v.v. gift collecte.

Zoals afgesproken zal de opbrengst 50/50 verdeeld worden tussen de kerk en de diaconie.

Voor dit moment kunnen van uw giften de extra bijkomende kosten voor bijvoorbeeld de internetdiensten, maar ook de vaste lasten betaald blijven worden.

Maar ook heel belangrijk dat de vele goede diaconale doelen gesteund kunnen blijven worden.

 

Liturgie zondag 5 juli 2020, aanvang 09.30 uur, voorganger Ds. G. v.d. Wetering

     Mededelingen    

     Aansteken Paaskaars

     NLB 84a

     Bemoediging en Groet

     Hemelhoog 391

     Gebed

     Kindermoment en kinderlied

     Kinderen gaan naar nevendienst

     Bijbellezing: Handelingen 8: 26-40

     Hemelhoog 707

     Verkondiging

     Orgelspel

     We kijken naar een groet uit de gemeente

     Gebed, besloten met ‘Onze Vader’

     We kijken naar een filmpje: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=HXmudUJYMxk&feature=emb_logo

     Opwekking 767

     Zegen