Logo Logo

Christus is Koning Kerk
Protestantse Gemeente Slikkerveer

 

 “In het huis van mijn Vader zijn vele woningen”(Johannes 14:2)


We zijn weer een week verder en de maatregelen stapelen zich op. Ook wij hebben opnieuw in het moderamen overlegd en besloten dat we niet de grens opzoeken van maximaal 30 kerkgangers, die de overheid toestaat. We gaan met +/- 10 gemeenteleden, die vrijwel allemaal een taak in de dienst hebben en goed kunnen zingen, ons best doen om toch een volwaardige eredienst te houden. We realiseren ons dat het volume van de zang daardoor wat minder zal zijn, maar met 10 goede stemmen proberen we toch om de lofzang gaande te houden. Bij alle somberheid, angst, verdriet en eenzaamheid is het ook fijn om te bemerken dat de internetdiensten goed worden bezocht. Tijdens de eerste dienst woonden 144 “inloggers” de internet kerkdienst bij. Afgelopen zondag waren dat er al 212, dus naar schatting 300 luisteraars. En later in de week volgden nog 221 mensen de dienst via kerkdienst gemist. Het is ongelofelijk en bemoedigend dat we met zovelen via de media verbonden zijn en dat stemt tot grote dankbaarheid en inspireert ons om hiermee hoe dan ook door te gaan. Het valt niet mee om in een lege kerk te zingen of te preken. Maar als de voorganger en 10 zangstemmen zich verbonden weten met zoveel luisteraars, dan vullen de lege plaatsen van de kerk zich met de gezichten van hen die misschien niet op hun vaste plaats zitten, maar er wel met hart en ziel bij zijn. Want het huis van onze Vader beperkt zich niet tot de vier muren van onze kerk. Het huis van onze Vader heeft vele woningen. Dat zien we nu letterlijk gebeuren. Enkele honderden huizen zijn via internet met elkaar verbonden tot woningen van het Vaderhuis. Wat een voorrecht als je zo met elkaar verbonden bent, maar ook als door jouw stem Zijn stem in al die woningen van het Vaderhuis te horen is.
God gebruikt ons en het internet om Zijn goede boodschap in deze slechte tijd te verspreiden. Dat is het grote verschil met het corona virus. Dat proberen we koste wat het kost in te dammen, omdat het schadelijk is voor ons. Maar de goede boodschap mogen we juist in deze tijd verspreiden omdat het heel maakt in plaats van vernietigt, mensen verenigt in plaats van isoleert, u en jou troost verschaft in plaats van verdriet en angst. In het vers vóór deze tekst staat: Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en mij (Jezus). Het valt niet mee om de ongerustheid, die velen beklemt, los te laten en op God te vertrouwen. Toch bidden we dat u en jij in verbondenheid met Hem en elkaar, uit de internetdiensten troost en vertrouwen mag putten. Namens het moderamen van de kerkenraad, Wim van den Bogerd

‘k stel mijn vertrouwen in de Heer mijn God want in Zijn hand rust heel mijn levenslot.

 

 DE KERKDIENSTEN:

De internetdiensten beginnen om 9.30 uur. Sinds vorige week is de predikant in beeld en de komende zondag zal ook Annette in beeld komen en de kinderen meenemen in het 40 dagen project van de kindernevendienst. Dit zal rond 9.45 uur gepland worden. Tijdens de liturgie is er geen beeld van de predikant, maar ziet u beamerbeelden, waarmee u de liturgie kunt volgen en zelfs mee kunt zingen. We wensen u een gezegende dienst waarin we met elkaar mogen zingen, bidden en getuigen van Hem die ons in alles nabij is. De internet kerkdiensten die u kunt volgen via http://www.pgslikkerveer.nl. Vervolgens bij “Kerkdienst gemist” aanklikken of u de dienst alleen wilt volgen of ook wil meelezen met de beamer. De dienst begint om 9.30 uur en pas op dat tijdstip kunt u de juiste kerkdienst aanklikken.

LITURGIE:

Woord van welkom

Aansteken paaskaars

Bemoediging en Groet

Psalm 42: 3 en 5 (Oude Berijming)

Gebed

kindermoment m.b.v een filmpje

bekend liedje voor de kinderen

338 Hemelhoog

Bijbellezing: Johannes 11: 32-45

zingen: Nieuwe Liedboek 536: 1,3 en 4

Psalm 42: 10-12

Leni Nugteren zingt: ‘Hij kwam bij ons heel gewoon’

preek

orgelspel

We kijken/luisteren naar een lied van Sela: Psalm 91

filmpje van een gemeentelid

gebed met kaarsjes op de tafel

Slotlied: 460 Hemelhoog

Zegen

Amen, Amen Amen 415 NLB: 3


UIT DE PASTORIE:

Hoe onwezenlijk is het dat de lente doorbreekt met volle inzet en dat we ondertussen te kampen hebben met zo’n grote gezondheidscrisis. De zon lacht je toe, de lucht is blauw. Maar hoe leeg zijn de straten en hoe gespannen zijn we over hoe het ons allen zal vergaan. Het is keuzes maken voor iedereen. Wat doe je wel en wat doe je niet? Zelf probeer ik met mensen telefonisch contact te onderhouden, en zoveel mogelijk weg te blijven bij kwetsbare mensen. U kunt overigens mij ook gewoon bellen. Als u gewoon even uw verhaal kwijt wilt, een praatje, een gebed, even van gedachten wisselen. En als u anderen spreekt (die niet van onze kerk zijn/niet gelovig zijn) en die verlegen zitten om een gesprek, dan kunnen ook zij gewoon contact opnemen. En met onze mobieltjes kunnen we elkaar ook nog zien! Ook via skype kunnen we elkaar spreken en zien.

Heel bemoedigend hoe we als gemeenteleden elkaar ondersteunen om te merken hoe iedereen verbonden is met elkaar. We zijn zo samen op weg naar Pasen. Een bijzondere veertigdagentijd. Woestijntijd, zoekend, Jezus volgend op Zijn uitzonderlijke weg van lijden, afzien, verlaten worden en eenzaamheid. Bidden om uitkomst, gespannen over wat komen gaat en gespannen over wat ons overkomt. Deze week had ik contact met iemand over de telefoon. Hij las mij de woorden voor die in ons veertigdagenboekje staan van 19 maart. Een klein stukje eruit: Wie hoort je roepen? Alleen ben je; mens-en-God-verlaten. Alleen. Maar dan een glimp van die ene. Die mens die je aankijkt, die hand, die blik, iemand die je ziet en zegt: Blij dat je er bent! Je hart wordt licht, je voelt je gezien, je mag er zijn!. En dan die flikkering, dat licht, Hoor je het goed? Is dat niet de stem, die stem van die Ene die zegt ‘Ik ben bij je’? Ieder voor zich en God voor ons allen? Nee, je weet wel beter: broer en zus, mens voor elkaar mens in Zijn naam. Veertig dagen op weg naar Pasen. Zou je die weg alleen kunnen gaan? Laten we het volhouden, elkaar te zien, te zoeken, aan te spreken, zodat die ander iets van de Heer ervaart, ook in deze tijd. Hij laat ons niet in de steek, laten wij elkaar ook niet in de steek laten!

GEMEENTENIEUWS:

We leven met elkaar mee. We bidden voor de angstigen en ook voor de overmoedigen. Dat er een zekere balans mag ontstaan. We denken met name aan hen die in extreme quarantaine zitten in Riederborgh, Reijerheem. Heel pittig voor hen. Eén van hen zei: nu gaat het nog maar als het nog zes weken of langer moet duren….

INLOOP:

Verder is er op woensdag (zolang het mag en kan) om 15.00–16.00 uur en van 19.00-20.00 uur inloop om te bidden. Dit zal aan strenge regels gebonden worden. U kunt maar 10 minuten binnen zijn en het aantal aanwezigen wordt tot 10 beperkt. U kunt even in de kerk bidden/stil te zijn. Als u de inloop niet kunt bijwonen kunt u misschien thuis wel een kaars aansteken op het moment van de inloop. Zo kunnen we verenigd zijn in gebed. Dat kunt u natuurlijk thuis ook doen op het moment dat de zondagse kerkdienst begint.

MUZIEKPROGRAMMA:

Elseline Stolk en Linda Nugteren gaan een muzikaal programma verzorgen op de donderdagavond om 19.00 uur. Dit is te volgen via kerkdienst gemist op onze website van de kerk. U kunt voor dat programma een geestelijk lied/gezang/psalm opgeven. Zij gaan dit dan in een programma zetten. U kunt voor dit programma ook nieuws of een persoonlijke groet aanleveren. U kunt dat doen bij Linda Nugteren via app/telefoon 06-42494725 of mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

TIP VOOR DE KINDEREN:

Vanaf maandag 23 maart kun je op https://creatiefkinderwerk.nl/ op elke doordeweekse dag een video met een Bijbelverhaal vinden. Buikspreekpop Henkie en Matthijs Vlaardingerbroek spelen de hoofdrol. Daarnaast vind je bij elk Bijbelverhaal een aantal creatieve verwerkingen, zoals knutsels, goocheltrucjes, meer video's, spellen, liedjes en nog veel meer. Op deze manier kunnen we ons toch voorbereiden op het komende Paasfeest!

 


DEZE NIEUWSBRIEF VIA DE MAIL ONTVANGEN?

We willen de verspreiding van deze weekbrief zo veel mogelijk via email doen. Wilt u uw email adres en woonadres mailen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. De bezorgers hoeven dan zo min mogelijk adressen langs. Alvast bedankt.

 

 HULP I.V.M. HET CORONA VIRUS

Mocht u praktische hulp nodig hebben, bijvoorbeeld voor vervoer of het doen van boodschappen, dan kunt u contact opnemen met Alice Reijmerink, telnr. 0180419477, of met uw wijkouderling.

Uiteraard kunt u uw predikant of uw wijkouderling blijven informeren over pastorale zaken, bijvoorbeeld bij ziekte of een ziekenhuisopname.

Onze predikant blijft beschikbaar voor pastorale bezoeken.