Logo Logo

Christus is Koning Kerk
Protestantse Gemeente Slikkerveer

 .

De belangrijkste inkomsten, de baten, zijn de vaste vrijwillige bijdragen. Een reeds algemene ingezette trend is dat deze vorm van inkomsten naar verwachting verder zal afnemen de komende jaren. Dit komt onder andere ook door de leeftijdsopbouw van de gemeente. Dit is ook kenbaar gemaakt door de PKN bij het afgeven van de Solvabiliteitsverklaring.

De verwachte uitgaven, de lasten, zijn met name de pastorale kosten, zoals predikantslasten maar ook de uitgaven om al het belangrijke kerkelijk werk, zoals o.a. jeugdwerk, catechese en de bijzondere kerkdiensten mogelijk te maken.  Maar ook een aantal verplichte uitgaven zoals quotum en solidariteitskas.

Aangezien de geplande uitgaven nog steeds hoger zijn dan de inkomsten ontstaat een tekort van €10.400 welke wij moeten aanvullen vanuit de reserves. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om op de uitgaven zo min mogelijk te bezuinigen. Want alle activiteiten zijn enorm belangrijk om Samen kerk te kunnen zijn.

Voor ons als kerkrentmeesters dus de belangrijke taak om u als gemeente erop te attenderen dat de inkomsten uit de vaste vrijwillige bijdrage erg belangrijk zijn.

De actie Kerkbalans start weer in januari en hiervoor zal u dit keer dan ook een folder  ontvangen met een uitgebreidere toelichting. Het zou toch fantastisch zijn als we door uw (extra) bijdrage de noodzakelijke en gewenste uitgaven kunnen blijven doen en alle activiteiten door kunnen blijven gaan.        

Indien u vragen heeft over de begroting of over andere financieel gerelateerde zaken stel ze dan gerust.              

Namens het college van kerkrentmeesters, Klaasjan Lodder

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.