Logo Logo

Christus is Koning Kerk
Protestantse Gemeente Slikkerveer

 

Beste gemeenteleden,

Er is een nieuwe richtlijn van de PKN voor het zingen. Of en hoelang er gezongen mag worden hangt af van het aantal mensen, het volume van de ruimte en de kwaliteit van de afzuiginstallatie. De PKN heeft hiervoor een programma laten ontwikkelen door een gerenommeerd adviesbureau DWA in Bodegraven, dat veel ervaring heeft met kerken, ziekenhuizen en verpleeginrichtingen. We hebben de kenmerken van ons gebouw in het programma ingevoerd en kunnen op basis van de uitkomsten 12 minuten per kerkdienst zingen. Dat is misschien niet zoveel als we normaal gesproken zingen, maar het feit dat we weer kunnen zingen is al een feest op zich. De richtlijn houdt rekening met veilige normen en we zoeken beslist niet de grens op van wat verantwoord is. Het programma berekent de grenzen met een objectieve en zo veilig mogelijke methode. Het moderamen heeft hierop het besluit genomen dat we weer enkele liederen zullen zingen, afgewisseld met solozang. Als voorzorg hebben de kerkrentmeesters ook nog de ventilatie-installatie laten onderhouden en nieuwe filters laten plaatsen.

We zijn dankbaar aan Hem die ons een stem gegeven heeft en die troont op de lofzangen van de gemeente. Zingen is toch het verwoorden van wat in ons leeft en een weg naar buiten zoekt. Na een stille periode mag onze stem dus weer klinken!