Logo Logo

Christus is Koning Kerk
Protestantse Gemeente Slikkerveer

 

Van de predikant

Lieve mensen, het lijstje van “we leven mee met” zou nog wel langer kunnen zijn. Ik beperk me maar even. Zo van midden ‘tussen de kudde’ vandaan nu op vakantie gaan is een lastig gegeven.

Toch zien mijn vrouw en ik ernaar uit om er even tussenuit te zijn. Een andere wereld verkennen en proberen ‘niks te doen’. Blijf naar elkaar omzien! Een kaartje, een gebed, het is zo waardevol.

Tot en met 28 juli ben ik niet beschikbaar en neemt Leni Nugteren waar. U kunt haar bellen als dat noodzakelijk is. Uiteraard kunt u ook altijd contact opnemen met uw wijkouderling.

Een goede zomer gewenst!

ds. Gerard van de Wetering

 

We leven mee met

Joke: De gezondheid van Joke geeft reden tot veel zorg. Er is nu 24 uur per dag hulp voor haar in huis. Voor Joke en Jan een pittige tijd. De gezondheid van Joke is heel broos en ze heeft ook heel weinig energie.

Marja: Na een aantal weken waarin vermoeidheid hevig aanwezig was gaat het nu ietsje beter met Marja. Komende week gaat ze voor een tweede behandeling naar Duitsland.

Wilma heeft weer een chemobehandeling gehad. Het valt af en toe niet mee voor haar.

Linda heeft een operatie ondergaan vanwege een ontsteking. Nu moet ze herstellen en dat kost best veel energie.

Joke zou de afgelopen week een nier ontvangen van haar dochter Annette Lodder. Vlak voor de operatie bleken ontstekingswaardes in haar bloed te hoog te zijn. Daarom werd de operatie afgeblazen. Een grote teleurstelling voor haar en haar man Pleun en Annette. Mogelijk dat nu pas in de maand augustus een en ander kan plaatsvinden.

 

Openluchtdienst 7 juli 2024

Op zondag 7 juli is er weer een openluchtdienst op het Koningsplein in Ridderkerk. Deze dienst begint on 14.00 uur, een kwartier van te voren wordt er al gezongen en gespeeld door de band “Elin” uit Ridderkerk. De spreker bij deze dienst is Ds. J. Geersing uit Ridderkerk. Het thema is:  “Wie ben jij”. Er staan steeds meer kerken positief  tegenover deze dienst, waar wij heel blij mee zijn, omdat ons doel is om bij zoveel mogelijk mensen het evangelie te brengen.

Breng uw eigen stoel mee, en een paraplu voor de “zon”.

Bij slecht weer wijken we uit naar de Levensbron.

Groet, Liesbeth de Boer, namens de Openluchtdienstcommissie.

 

Vakantiekaartenactie

Beste gemeenteleden,

De vakantieperiode breekt aan. In de zomermaanden gaan veel mensen op vakantie, genieten van vrije tijd, maken herinneringen maar staan ook de activiteiten in de kerk en daarbuiten vaak  stil.   Dit kan voor velen van u aanvoelen als een rustige en eenzame tijd.

Wij willen als Diaconie aan u vragen om een vakantiekaart te sturen vanaf uw vakantieadres of thuis aan gemeenteleden waarvan u een adres ontvangt. Dit kunnen bekenden zijn maar ook onbekenden en iedereen kan en mag meedoen.

Als onderlinge verbondenheid, het delen van een herinnering en het omzien naar elkaar willen wij kleur geven aan deze zomerperiode.

Op zondag 30 juni en 7 juli zullen er tijdens de collecte strookjes worden uitgedeeld met hierop 3 adressen vermeld van 80+ers uit onze gemeente. Wij willen aan u vragen om 1 (of meer) strookjes mee te nemen en een vakantiekaart te sturen vanaf uw (vakantie) adres om zodoende een groet over te brengen en aandacht te geven aan elkaar.

Wij hopen van harte dat u meedoet met deze actie en dat er deze zomer velen vakantiekaarten worden geschreven én bezorgd!

Namens de Diaconie, Mieke van der Ree

 

Diaconale collectebestemmingen:

7 juli            :        Kerk in Actie: Kinderen in Gaza en Israël

14 juli           :        Kerk in Actie: Seksueel misbruik van jongeren stoppen, Colombia

 

Liturgie voor zondag 7 juli 2024, voorganger Mw. Dani de Roos – Dooge, Krimpen aan den IJssel

Deze dienst is online te volgen via ‘kerkdienst gemist’ op onze site www.pgslikkerveer.


Houd vol!

Mededelingen

Zingen Psalm 75: 1, 2 en 4

Votum en groet

Kyriëgebed

Zingen Lied 283: 1, 2, 3, 4 en 5

Apostolische geloofsbelijdenis

Lied 756 (beurtzang): 1 (m), 2:(vr), 4 (m), 5 (vr), 6 (allen)

Gebed

Moment voor de kinderen

Kinderen verlaten de dienst voor de kindernevendienst

Lezing uit de Bijbel Hebreeën 12: 1 – 13

Lied 801: 1, 4, 5 en 7

Verkondiging

Orgelspel na de verkondiging

Lied voor de kinderen Lied 376

Dankgebed en voorbede

Aankondiging van de collectes via de beamer

Slotlied Lied 754: 1, 2 en 3

Zegen met gezongen Amen