Logo Logo

Christus is Koning Kerk
Protestantse Gemeente Slikkerveer

 

Medewerkers:

Voorganger: ds Hermie Hummel, predikant Groene Tuinkerk Rotterdam IJsselmonde

Lector:         Marianne Nijman-Flach

Organist:      René Barnard

 

HET BEGIN

De Paaskaars brandt

 

Muzikaal begin

We zien het schilderij van de week, gemaakt door Ruud Bartlema:

Dorstigen te drinken geven.

 

Welkom vanuit de Levensbron

 

Krans van licht

We steken negen kaarsen aan. Ze staan voor de negen deelnemende kerken en de verbondenheid in het verlangen naar een leefbare wereld. Samen gedenken we de weg die Jezus ging.

 

Tekst bij het licht (bron: ds. Job de Bruin)

Kom met het licht van uw vertrouwen
Kom met het licht van uw hoop
Kom met het licht van uw liefde
Ontferm u, Heer, ontferm u over ons.

 

Lied “Om licht te zien zijn wij gekomen” (melodie Psalm 98)

         voorgedragen onder zacht orgelspel

1. Om licht te zien zijn wij gekomen,

een krans van mensen wereldwijd
die waakzaam van de vrede dromen

en werken aan gerechtigheid.

Ontsteek het vuur opdat wij horen

het lied dat zingt in alleman
tot nieuwe mensen zijn geboren:

Vrienden met vrede hand in hand.

 

2. Om licht te zijn voor alle landen,
een gloed die warmte geeft en hoop,

een bron van brood in alle handen:
de hemel houden wij ten doop.
Kom aan het licht, kom weer tot wereld,

neem wanhoop weg en duisternis,
laat zonder last van leugens leven
het mensenkind dat toekomst is.

 

Drempelgebed

1: Wees hier aanwezig, licht dat leven geeft

    aan mens en wereld,                        

2: Wees hier aanwezig stem die roept:                                                              

doe recht aan wie lijden en niet leven.                                                                                                            

1: Wees hier aanwezig, kracht tot bevrijding                                                                                                                                                       

voor wie niet gezien worden.                                                                                                    

2: Wees hier aanwezig,                                                                                                                         

vuur van verlangen naar recht en vrede.                                                                                                        

1: Wees hier aanwezig,                                                                                                                                                  

Gij die genoemd wordt Licht, Stem, Kracht, Vuur.

2: Dat wij worden: mens – medemens – naaste. Amen. 

 

HET WOORD

Schriftlezing: Johannes 4, 5-26

Meditatief orgelspel

Overdenking: De vrouw bij de bron

Meditatief orgelspel

 

BARMHARTIGHEID METTERDAAD

Lied “De werken van Barmhartigheid” R. Kleijer,

4 coupletten voorgedragen onder zacht orgelspel (melodie lied 578)

De werken van barmhartigheid

ze zijn voor eeuwig en altijd
de stappen die ons leiden tot
het helend koninkrijk van God.

 

En geef aan wie van dorst versmacht

te drinken, want een mens verwacht
dat iemand dan een beker reikt
waaruit Gods medelijden blijkt.

 

Wij stellen tot in deze tijd

tekenen van barmhartigheid
opdat de wereld blijvend merkt
dat God door mensenhanden werkt. 

 

Wanneer het leven is volbracht

leg dan met eerbied en ontzag
de doden in de aarde neer,
als Gods beminden, tot Gods eer.


 

GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader (Oecumenische versie)

 

Aandacht voor de collecte

In het teken van de werken van barmhartigheid hebben wij wekelijks gekozen voor een passend collectedoel bij het weekthema. Barmhartigheid doen kan, juist in deze Veertig-dagentijd, ook gestalte krijgen door een financiële gift aan een goed doel. Vanavond is het collectedoel bestemd voor Stichting Join-the-pipe. Deze Nederlandse stichting zet zich op een duurzame manier in om elk mensenkind, waar ook ter wereld, van schoon drinkwater te voorzien. Zo zijn er in Nederland waterflessen te koop en met opbrengst daarvan kan een waterproject elders in de wereld gesteund worden U kunt meer over het werk van deze stichting te weten komen door een kijkje op hun website. Het werk van Stichting Join-the-pipe kan gaande blijven met de steun van financiële giften. Uw gift aan Join-the-pipe bevelen wij daarom van harte bij u aan.

U kunt uw gift overmaken naar het rekeningnummer wat u vindt op blz 8 van het Veertig-dagenboekje: NL 46 RABO 0373 7412 94, o.v.v. collecte Vrijdagavondgebeden 2021 en daarbij de datum van vandaag en het betreffende doel.      (Volgende week is het collectedoel bestemd voor Stichting Vluchtelingenwerk Ridderkerk)

 

DE WERELD IN

Zegen

Moge jouw leven anderen tot zegen zijn.

Dat je ogen kijken met mildheid,

dat je handen open zijn en opbouwen,

dat je luistert tot in het zwijgen,

dat je woorden oprecht zijn

en dat je in hart en nieren bewogen bent

om de mens op je weg.

God zegene jouw weg.

Moge jouw leven zijn tot Gods eer.

Amen.

 

Zegenlied “Geef vrede door”, lied 1014

                  voorgedragen onder zacht orgelspel

1. Geef vrede door van hand tot hand,

je moet die schat bewaren;

bescherm haar als een tere vlam,

behoed haar voor gevaren.

 

2. Geef vrede door van hand tot hand

 met liefde, onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad

bewogen om Gods schepping.

 

3. Geef vrede door van hand tot hand,

als brood om uit te delen;
kijk ieder mens met warmte aan,

zo kunnen breuken helen.

 

4. De sterke, zachte hand zij dank,

die meer dan troost kan geven:
als woorden stokken, spreekt de hand

in vriendschap, steun en zegen.

 

Orgelspel ter afsluiting

 

Het avondgebed van volgende week vrijdag 12 maart wordt verzorgd

door de Irenekerk, met ds Piet Taselaar als voorganger.