Logo Logo

Christus is Koning Kerk
Protestantse Gemeente Slikkerveer

 

Vakantiegeluk

Nu de besmettingscijfers oplopen, ‘vrezen’ we dat we als Nederland ‘op rood’ gaan voor het buitenland. Dat zou zomaar kunnen betekenen dat je bij aankomst in je vakantieland in quarantaine moet. Velen houden de adem in, kunnen we wel, kunnen we niet?

Velen gingen vorig jaar niet met vakantie, of bleven in op vakantie in eigen land. Of hielden het op ‘Casa Balcona’, vertrokken naar “Rundhausen”, of bleven in ‘Casa di Mama’. In Petrus (het inspiratiemagazine van de PKN) stond een prachtig zomergebed van Hans Bouma. Hij beschrijft de verrassing en het geluk. Als je het zien wilt en als het je overkomt. En daarvoor hoef je niet altijd ver weg.

 

Zomergebed

O God,

waarmee Gij mij niet verrast –

licht op het water, handen vol strelend licht,

bomen zachtmoedig ruisend in de wind,

een zwerm vogels hoog en geheimzinnig boven mij.

O God, geprezen zijt Gij

om de geur van lavendel,

de tederheid van een beginnende schemering,

de warmte van een paard,

openhartige bloemen zomaar op mijn weg –

traktaties van U,

blijken van uw genegenheid.

Als ík niet van geluk mag spreken.

(Hans Bouma)

 

Deelname aan de diensten

Vanaf 1 juli krijgt u geen bevestiging meer dat u welkom bent in de diensten. In alle diensten waarvoor u zich opgeeft bent u welkom, tenzij u een bericht krijgt dat er geen plaats is. Deze methode bespaart een hoop werk. Het blijft wel van groot belang dat u zich aanmeldt en komt als u zich aanmeldt. In de dienst van 27 juni kwamen er 7 gemeenteleden zonder aanmelding in de dienst en waren er onvoldoende plaatsen. In de dienst van 4 juli bleven er 15 stoelen onbezet, terwijl er vele wachtenden waren, die graag gekomen waren.

We moeten ons allemaal aan de afspraken houden en we vinden lege stoelen net zo vervelend als het moeten terug sturen van niet aangemelde gemeenteleden. We zien iedereen even graag in de diensten en hopen dat u zich aanmeldt, maar vervolgens dan ook komt.

 

Koffie drinken na de dienst

Zondag 11 juli gaan we voor het eerst met elkaar koffie drinken na de dienst. Maar omdat het buiten moet, kan het alleen doorgaan als het weer meewerkt. Mocht dat niet het geval zijn dan hoort u dat nog tijdens de dienst. Degenen die niet kunnen staan kunnen nog steeds zitten aan de tafels in de kerkzaal. Voor alle anderen wordt koffie geserveerd onder de overdekte gang voor het snuffelpand. Als u de koffie hebt, zoekt u een plaatsje rondom de kerk. Zorg er voor dat u zich aan de regels houdt en dus 1,5 meter afstand bewaart. Dat kan als u met niet meer dan 4 mensen bij elkaar gaat staan met voldoende afstand tot andere groepjes, zodat u elkaar op 1,5 meter kunt verstaan.

Het is een experiment. Mocht het niet goed lukken om de 1,5 meter te bewaren dan blijft het voorlopig bij dit experiment. Dus ook hier geldt dat we zelf de discipline moeten opbrengen om dit mogelijk te maken en te houden. We hopen op een gezellig samenzijn als gemeente van Jezus Christus, die elkaar nodig heeft, het onderlinge contact waardeert en voor elkaars veiligheid waakt.

 

We leven mee met:

  • Driesprong; zij moest worden opgenomen in het Ikazia ziekenhuis.

We hopen en bidden dat ze mag herstellen. 

 

Vakantie Ds. Van de Wetering

Op vrijdag 16 juli begint de vakantie van de familie van de Wetering. Op maandag 9 augustus hervat hij zijn werkzaamheden weer. Coördinator van het pastoraat en aanspreekpunt voor eventuele uitvaarten: Leni Nugteren. telnr. 0180-419859 / 06-15822186.

 

Solidariteitskas 2021

Kerken uit het hele land dragen bij aan de Solidariteitskas. Met een bijdrage van € 10,00 per belijdend lid kunnen wij als kerk van Slikkerveer solidair zijn met kerken die het financieel minder goed hebben.

 

‘En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen schept’  Hebreeën 13:16

Inmiddels heeft u een ondersteunende folder en een acceptgiro in uw brievenbus ontvangen.

Betaalt u via internet dan als omschrijving “Solidariteitskas 2021” vermelden.

Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage?

Alvast bedankt, namens het College van Kerkrentmeester

 

Bestemming diaconale collecten

  • Zondag 11 juli Project Ridderkerk voor Oeganda
  • Zondag 18 juli Ewout en Liesbeth, Jeugd met een Opdracht

 

Zondag 11 juli 2021, voorganger Ds. G. v.d. Wetering, aanvang 9.30 uur

Mededelingen

We steken de Paaskaars aan

We zingen/luisteren: Psalm 119: 17, 18

Bemoediging en groet

NLB 800: 1 en 3

Gebed

Zingen: 59 Opwekkingsliederen

Kindermoment met lied

Bijbellezing: Handelingen 24: 10-22

Zingen: Lied 446 J. de Heer: 2 en 3

Bijbellezing: Handelingen 24: 23-27

Zingen: J. de Heer 446: 5

Verkondiging

Lied 377 NLB: 1

Lied 377: 2,3 en 4

Lied 377: 5

Lied 377: 6

Woorden van de inzetting: 1 Corinthiërs 11: 23-26

Apostolische geloofsbelijdenis

Bidden

Viering Heilig Avondmaal

Zingen: 277 Opwekkingsliederen

Kort getuigenis Ewout en Liesbeth Plaizier

Moment van voorbede en dankzegging

Slotlied: 770 Opwekkingsliederen

Zegen