Logo Logo

Christus is Koning Kerk
Protestantse Gemeente Slikkerveer

 

Op Witte Donderdag sloten we de dienst af met het prachtige couplet van lied 574: Glorie zij U Christus. Een glorielied (loflied) en een Kyrie-lied (ontfermingslied) in één. Een prachtige samenvatting van wat Jezus voor ons deed. Lof aan Jezus, Heer ontferm U. Het eerste couplet bidt om bewogenheid van Jezus Overwinnaar met ons in onze angst en eenzaamheid.

In het laatste couplet van dat lied is het nog sterker:

 

Glorie zij U, Christus, licht in onze nacht,

U verbreekt het donker, alles is volbracht

geef dat wij een volk zijn dat U toebehoort,

één van ziel en levend bij Uw heilig woord.

Kyrie-eleison, Christe eleison, kyrie eleison.

 

Jezus, die de Godverlatenheid doormaakte in de nacht van Vaderlijk zwijgen is licht in onze nacht. Maar de dichterlijke vrijheid kan ook nog zo bedoeld zijn dat het gaat om een werkwoord. Dan ‘licht’ Jezus (als in weerlicht of verlichting) in onze nacht. Dat Hij alles heeft volbracht, het duister breekt, heeft Hij voor ons gedaan, voor de wereld. Maar is ook een oproep aan ons om ook ‘te lichten in de nacht’, om ‘donker te verbreken’…. En dat kan gelukkig op heel veel manieren. Vraag maar aan Jezus hoe jij ‘licht kunt zijn in iemands nacht’ of hoe jij ‘donker kunt verbreken’. De Heer is creatief genoeg om jou dat te laten zien!

 

Ds. Gerard van de Wetering