Logo Logo

Christus is Koning Kerk
Protestantse Gemeente Slikkerveer

 

Leren te delen: Doe mee aan de FocusScan!

Vanaf deze week wordt er onder begeleiding van de IZB  een FocusScan georganiseerd in de gemeente.  Dit is een enquête over de missionaire roeping van de gemeente. Deze scan is bedoeld als voorbereiding op een besluit over deelname aan het Focustraject, een gemeente-brede bezinning over missionair zijn. Voordat u de scan invult zou het fijn zijn als u de brochure die u digitaal of in de bus hebt ontvangen goed doorneemt.

De Scan wordt gedaan door een online vragenlijst aan zoveel mogelijk gemeenteleden voor te leggen. Er is ook een papieren versie van de vragenlijst beschikbaar voor als u niet over de mogelijkheid beschikt om de vragenlijst online in te vullen. U kunt online de vragenlijst invullen via direct deze link https://izb.fra1.qualtrics.com/jfe/form/SV_aaRMswXMdlzDVb0 of via www.izb.nl/focusscan

Het is ook mogelijk om de vragenlijst op papier in te vullen. U kunt hierom vragen bij Annette Lodder-Zellmann, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Telefoonnummer: 0180-463978 / 06-31796298.

Tenslotte zal er medio juni, een gemeenteavond worden gehouden waarop kort de resultaten van de vragenlijst worden gepresenteerd. Aan de hand van stellingen gaan we over de uitkomsten in gesprek. Graag willen wij uw verhalen achter de scores horen. De IZB maakt van het onderzoek en de gemeenteavond een rapport, dat in de kerkenraad wordt besproken. De datum van de gemeenteavond wordt nog nader gecommuniceerd.

 

Zegening en doop

  • Zondag 8 mei zijn Liesbeth en Ewout in ons midden. Ze willen dan heel graag hun zoontje Manuel aan ons voorstellen en met hem en ons bidden om een zegen over zijn leven.
  • Ook zal deze zondag Gijs, de zoon van Mieke en Jaco, worden gedoopt. Ook hij zal bij de doop een zegen ontvangen.

We hopen op een feestelijke zondag waarop we de trouw van God mogen vieren. God is getrouw, door generaties heen. Zijn Liefde blijft bestaan.

 

We leven mee met:

  • Joke en Wim, zij hopen op 10 mei 45 jaar getrouwd te zijn. Vanaf deze plaats willen wij hen van harte feliciteren.
  • Tamara en Daniël, zij gaan op 16 mei trouwen. Daniël en Tamara vragen een zegen over hun huwelijk in De Kern. De dienst begint om 19.00 uur en u bent van harte welkom. De dienst wordt geleid door Jan Paul Apon en ds. Gerard van de Wetering. Wij wensen hen een stralende en gezegende dag toe.

 

In memoriam - overleden

  • Jan Vogel, echtgenoot van Joke Vogel–Knöps,is 27 april jl. op de leeftijd van 85 jaar overleden. Dinsdagmiddag 3 mei was de crematie. Jan was een liefdevolle en betrokken echtgenoot, vader en opa. In de afscheidsdienst werd stil gestaan bij zijn leven met mooie herinneringen aan hem. We bidden Joke, de kinderen en kleinkinderen de troostvolle nabijheid van onze hemelse Vader toe.
  • In de vroege morgen van donderdag 5 mei is overleden onze zuster Annie van der Ent–de Groot op de leeftijd van 87 jaar. Op woensdagmiddag 11 mei zal om 14:00 uur de afscheidsdienst worden gehouden in het rouwcentrum van Vredehof te Ridderkerk.

 

Vrijheidsfestival 2022

Het in SARI (samenwerkende kerken Ridderkerk) besproken Vrijheidsfestival staat nu compleet op papier. In bijgevoegde flyer vindt u het programma.

 

Voorjaarslunch op woensdag 11 mei 2022, om 13.00 uur (inloop vanaf 12.30 uur)

We mogen elkaar weer ontmoeten en met elkaar eten! Door Corona is het ouderenkerstfeest een paar keer afgelast. Er is de laatste jaren veel gebeurd. We  hebben veel te bespreken en veel om dankbaar voor te zijn. Daarom organiseren we een Voorjaarslunch op woensdag 11 mei. Aanvang 13:00, inloop vanaf 12:30.  Komt u ook?

U kunt zich aanmelden door te mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bijgevoegd strookje uit te printen en in te vullen. U kunt ook uw naam, adres en telefoonnummer en eventuele dieetwensen duidelijk opschrijven op een papier. Geeft u ook door als u niet zelf kunt komen en opgehaald wenst te worden? Het strookje of zelfgeschreven papier kunt u in de Voorjaarslunch-bus doen in de hal van de kerk. U bent van harte welkom. Met hartelijke groet,              Diaconie Christus is Koning Kerk

Ja! Ik kom graag naar de Voorjaarslunch op wo. 11 mei om 13:00 uur (inloop vanaf 12:30)

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

Dieetwensen:

Wenst opgehaald te worden: ja/nee

 

Johannes de Heer-zangdienst, zondag 15 mei 2022, aanvang 15.30 uur

Op zondag 15 mei bent u van harte welkom in de Christus is Koning Kerk voor een bijzondere zangdienst die in het teken zal staan van het zingen van bekende Johannes de Heer liederen. Muzikale medewerking wordt verleend door Pleun Zellmann (organist) en diverse solisten. Om de middag nog gezelliger te maken, zal voorafgaande aan de dienst (vanaf 14.30 uur) koffie/thee met iets lekkers erbij klaar staan. We hopen u te zien!                                         Hartelijke groet, Annette Lodder

 

Op pad met Ad door Dordrecht, zaterdagmiddag 18 juni 2022

Altijd graag een historische wandeling door Dordrecht willen maken? Op zaterdag 18 juni 2022 willen wij, als activiteitencommissie, met een gids een rondwandeling organiseren door het oude centrum van Dordrecht. Gids Ad zal ons rondleiden en kennis laten maken met de historie van deze stad. Meer info vindt u in het mei-nummer van Samen. Mocht u mee willen, meldt u dan aan vóór 8 juni per e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch/mondeling bij Marja den Boef (06-48930243).

 

Liturgie zondag 8 mei 2022, aanvang 09.30 uur, ds. Gerard van de Wetering

Deze dienst is online te volgen via ‘kerkdienst gemist’ op onze site www.pgslikkerveer.nl

 

Mededelingen

We zingen: Psalm 100: 1,2 en 4

Bemoediging en Groet

We zingen: Groot is Uw trouw o Heer: Hemelhoog 336/885NLB

We bidden samen

Gijs en Manuel worden binnengebracht

Korte uitleg

Dooplied Sela: Lied 502 Hemelhoog

Korte uitleg over de doop

Doopvragen

Gebed door Mieke

Bediening van de doop

Korte uitleg over de zegen

Enkele vragen aan Ewout en Liesbeth

Gebed door 1 van de ouders

Zegening

 

Korte uitleg over de ziekenzalving

We zalven Manuel en bidden God om zijn herstel

We zingen met elkaar staande :  Ik zegen jou in Jezus’naam 507 Hemelhoog

Aansteken van de kaarsen

Uitreiking kinderbijbels

Kinderproject

Kinderlied

We lezen: Genesis 18:1-15 en Hebreeën 11:11–12

Verkondiging

We zingen: Hoe wonderlijk mooi - 460 Hemelhoog

Dankgebed en voorbede

Aankondiging diaconie : KiA-Op adem komen in jeugddorp De Glind

We zingen: U zij de glorie Hemelhoog 200 : 1,2 en 3

Zegen


Wilt u deze zondagsbrief ook digitaal ontvangen, mail dan naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.